Personlig träning

Jag inleder alltid med en startkonsultation för att fastställa ditt individuella utgångsläge, förutsättningar och mål.

Därefter planerar vi tillsammans in ett startpass för att kolla av kroppens fysiska skick och muskulära balans.

Här kan man även utföra olika mätningar, tester och en invägning för att kunna utforma och lägga upp träningen samt
följa utvecklingen på bästa sätt.

peter stahl personlig tranare las mer peter stahl personlig tranare las mer